ลงรักปิดทอง คืออะไร ทำไมต้องลงรักปิดทอง?

ลงรักปิดทอง คืออะไร ทำไมต้องลงรักปิดทอง?

งานช่างลงรักปิดทองคำเปลว หรือ อย่างที่คนส่วนมากเรียกสั้นๆ ว่า “ลงรักปิดทอง” คือ กระบวนการตกแต่งผิวภายนอก ของศิลปวัตถุ
หรือ องค์ประกอบสำหรับงานสถาปัตยกรรมแบบไทยประเพณี ด้วยการลงรัก หรือ ทายางรัก แล้วปิดด้วยทองคำเปลวทับ ทำให้ผิวของศิลปวัตถุ
หรือ องค์ประกอบสำหรับงานสถาปัตยกรรมบางสิ่ง เป็นสีทองคำเหลืองอร่าม และ เป็นมันวาวเหมือนหนึ่งว่าทำด้วยทองคำ
อันเป็นความเชื่อโดยขนบนิยมในสังคมไทยมาแต่โบราณกาล

 

Tagged , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *