การเลือกของขวัญในโอกาศต่างให้กับ พ่อแม่ หรือญาติผู้ใหญ่ ที่เราเคารพ

gifts-for-parents

การเลือกของขวัญในโอกาศต่าง       

                 ให้กับ พ่อแม่ หรือญาติผู้ใหญ่ ที่เราเคารพ ส่วนใหญ่แล้วบุคลเหล่านี้เราต้องให้ความสำคัญกับ ของขวัญ ที่เราจะให้มากๆ เพราะท่านเป็นบุคลที่เราเคารพนับถือ แล้วเราจะเลือก ของขวัญ อะไรให้กับท่านดี

gifts-for-parents

        1.ควรเลือกให้ของขวัญที่สามารถนำไปใช้งานได้

แน่นอนที่สุดครับ ของขวัญที่เราจะให้กับพ่อแม่หรือญาติผู้ใหญ่ที่เรานับถือควรเลือก ของขวัญที่สามารถใช้งานได้จริง เพราะส่วนใหญ่แล้ว พ่อแม่ หรือญาติผู้ใหญ่ จะมองว่าการให้ของขวัญอาจจะเป็นการสิ้นเปลืองซะเปล่า ดังนั้นเราจึงควรให้สิ่งที่ใช้งานหรือใช้ประโยชน์ได้จริง เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องครัว หรือแม้แต่ของใช้ในชีวิตประจำวัน พ่อแม่หรือญาติผู้ใหญ่ของเราท่านจะได้นำ ของขวัญ ที่เราให้ไปใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง

        2.ควรเลือกให้ของขวัญที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ

ส่วนใหญ่เมื่อเราแก่ตัวลงการดูแลสุขภาพและปัญหาสุขภาพค่อนข้างมีอิทธิพลกับชีวิตเรา พ่อแม่เราก็เช่นกัน การเลือกของขวัญเป็น ผลิตภัณฑ์อาหาร ที่ทำให้ร่างกายแข็งแรง เช่น ซุปไก่สกัด รังนก สมุนไพรต่างๆ เป็นต้น และนอกนั้นเรายังสามารถซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกาย หรือเครื่องช่วยบริหารร่างกายต่างๆ เครื่องนวด ที่ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงได้อีกด้วย การให้ของขวัญประเภทนี้ นอกจากจะประทับใจผู้รับแล้ว คนที่เรารักยังสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคภัย

gifts-for-parents

 

 

        3.ควรเลือกให้ของขวัญที่มีมูลค่า

        ของขวัญประเภทนี้นิยมให้กับผู้ใหญ่เพราะว่าเป็น ของขวัญ ที่เปลี่ยนไปเป็นทรัพย์สินได้และเก็บไว้ได้นั่นเอง จริงๆของขวัญประเภทนี้สามารถให้ได้กับทุกคน แต่ส่วนใหญ่แล้วกับผู้ใหญ่ที่เรานับถือจะเหมาะสมกว่า ส่วนของขวัญก็จะเป็น ทองคำ แหวนเพชร จิวเวอร์รี่ สร้อยทอง เป็นต้น ให้พิจารณาของขวัญที่สามารถนำไปขาย หรือเก็บไว้ได้ตลอดโดยที่มูลค่าไม่ลดลงนั่นเอง

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *