Tag Archives: คูแลนท์

ประโยชน์และคุณสมบัติของ คูแลนท์ (Coolant) หรือ น้ำยาหล่อเย็น ที่เราใช้เติมหม้อน้ำรถยนต์

คูแลนท์ (Coolant) หรือ น้ำยาหล่อเย็น

สำหรับเกร็ดความรู้ที่เราจะมาแนะนำสำหรับผู้อ่านในวันนี้คือ ประโยชน์และคุณสมบัติของ คูแลนท์ (Coolant) หรือ น้ำยาหล่อเย็น ที่เราใช้เติมหม้อน้ำ รถยนต์กันมันมีประโยชน์อย่างไรบ้าง กับระบบหล่อเย็นของเครื่องยนต์ของรถยนต์ของเรา