Thai lacquer works of Hanuman catch Wirunchamban

Description

Thai lacquer works of Hanuman catch Wirunchamban (ลายรดน้าหนุมานจับวิรุณจ้าบัง)

Small: 28 x 128 cm
Big: 45 x 173 cm
Material: Wood with black lacquer before covering it with gold leaves

Wirunchamban (Tossakan’s grandson) after defend by Hanuman at divine weapon war. Escape to Arkat Mt. Hanuman pursue him and meet with Wannarin the Angel. She tell Hanuman where the hideout of Wirunchamban. Wirunchamban hideout at water bubble in Srithandon River at the south of Sumain Mt. Humuman has follow and found him at the hideout and kill Wirunchamban by catch his leg and hit with Mountain

วิรุณจ้าบังหลานของทศกัณฑ์ หลังจากรบแพ้จากศึกชิงอาวุธเทพ ได้หนีไปหลบที่ภูเขาอากาศคีรี หนุมานได้ตามไปที่เขาและพบกับนางวานริน ซึ่งได้บอกแก้หนุมามว่า วิรุณจ้าบังซ่อนอยู่ในฟองน้าในแม่น้าสีทันดร บริเวณภูเขาสัตภัณฑ์ทางใต้เขาพระสุเมรุ แล้วหนุมาน ก็ตามไปฆ่าวิรุณจ้าบังได้ โดยจับสองเท้า ฟาดกับเหลี่ยมเขากายแตกละเอียด

Rammayana part: Hanuman catch Wirunchamban

Thodsakarn with help of his friend Chattasun Land Lord of Atsadung and Wirunchamban son of Sir Tuk, Thodsakarn brother Land Lord of Chaluk Sadtasun. Who has divide power to ask holy wepon from god. But Angkut bring monkey troupe to steal all the holy wepon from Chattasun. During the war. Chattasun killed by Hanuman and Wirunchamban escaped to Arkadkiri Mt.

Hanuman find Wannarin Angel to ask where Wirunchamban hideout. Wannarin angle use to protect a lantern in Shiva Palace. But by her mistake to let the lantern down. Shiva gets angry and sends her to wait Hanuman to find her and ask for Wirunchamban hide out. Then she can return to haven.

After Hanuman show his supernatural power. Wannarin tell him Wirunchambang hide. He hide inside a bubble in Sethandoen River at Santraphan Mt., The south of  Sumain Mt. Hunam chatch him and hit him at Mountain until he dead. Wannarin, Hanuman throw her back to Siva Palace.

 

The parish. Indra’s the greatest god of Hinduism and Buddhism. To protect important area or respect place. Indra had send angle and Creatures of Myth and Legend to protect at the gate. To prevent any bad spirit or any harm to pass the gate. To protect a person inside the place.

ทศกรรฐ์ได้ขอความช่วยเหลือเพื่อนรัก ชื่อสัทธาสูร เจ้าเมืองอัสดงค์ และวิรุณจำบังหลานรัก ซึ่งเป็นลูกพระยาทุขษณ์ผู้เป็นอนุชาซึ่งครองเมืองจารึกสัทธาสูรมีฤทธิ์ขออาวุธเทวดาได้ แต่องคตคุมพลวานรแอบกลุ่มเมฆแย่งเก็บอาวุธได้หมด แล้วสัทธาสูรก็ต้องตายเพราะหนุมานตัดเศียรด้วยตรีเพชร ส่วนวิรุณจำบังหายตัวได้ เมื่อรบแพ้ก็หายตัวไปซ่อนที่ภูเขาอากาศคีรี

หนุมานตามมาถามหาที่ซ่อนจากนางวานรินซึ่งอยู่ในถ้ำภูเขานี้ นางก็เล่าว่า เดิมนางเป็นนางฟ้า มีหน้าที่จุดประทีปถวายพระอิศวร วันหนึ่งนางคุยเพลิน และพระอิศวรก็คุยกับพระฤาษีนานจนดวงประทีปดับ พระอิศวรเรียกหานางและดวงประทีปก็ไม่ได้ จึงโกรธและสาปให้มาอยู่ที่นี่รอท่าหนุมานตามหาวิรุณจำบังเมื่อไร ก็จะให้นางบอกแล้วก็จะพ้นคำสาป

ดังนั้นหนุมาน จึงแผลงฤทธิ์หาวเป็นดาวเดือน แล้วร่วมรักกับนางวานริน นางจึงบอกว่าวิรุณจำบังซ่อนอยู่ในฟองน้ำในแม่น้ำสีทันดรบริเวณภูเขาสัตภัณฑ์ อยู่ทางใต้เขาพระสุเมรุ แล้วหนุมาน ก็ตามไปฆ่าวิรุณจำบังได้ โดยจับสองเท้า ฟาดกับเหลี่ยมเขากายแตกละเอียด จากนั้น หนุมานก็ขว้างนางวานรินขึ้นสวรรค์ ไปรับใช้พระอิศวรตามเดิม

ทวารบาล ตามความเชื่อของฮินดูและพุทธศาสนา พระอินทร์ ที่เป็นเทพที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ได้ให้เทพหรือสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ที่มีฤทธิ์อำนาจ ให้มาเฝ้าสถานที่สำคัญหรือสถานที่อันเป็นที่เคารพ เพื่อป้องกันภัยร้ายหรือสิ่งไม่ดี ไม่ให้ผ่านประตูเข้ามาเพื่อทำร้ายหรือทำอันตรายผู้ที่อยู่ภายในสถานที่นั้น

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.Exclusive products

Special category of products